[kde-linux] How to adjust "Log out" screen.

Jusa Ojanperä jusa.ojanpera at kolumbus.fi
Mon Sep 11 15:13:27 UTC 2006


Krivenok Dmitry kirjoitti viestissään (lähetysaika maanantai 11 syyskuu 2006 
16:55):
> Hello All!
>
> How to hide "Shutdown" and "Restart" buttons on KDE Log Out screen.
> Are there any configuration options?
>
> Thanks!

kcontrol -> kde components -> session management

	-Jusa-
-- 

Kalevala, ensimmäinen runo, kymmenes säe

Noin kuulin saneltavaksi, tiesin virttä tehtäväksi:
yksin meillä yöt tulevat, yksin päivät valkeavat;
yksin syntyi Väinämöinen, ilmestyi ikirunoja
kapehesta kantajasta, Ilmattaresta emosta.
More information about the kde-linux mailing list