[KDE-Viê.t]Trang Web mới

Phan Vinh Thinh teppi82 at gmail.com
Thu Jun 29 13:31:01 CEST 2006


Nhân tiện,
Chị Clytie và anh Trung có ảnh nào đẹp thì cho em xin 1 cái :).

On 6/29/06, Phan Vinh Thinh <teppi82 at gmail.com> wrote:
> Chào các bác,
> Tôi đã cập nhật lại trang web của chúng ta và đã gửi cho chị Clytie để
> cập nhật lại. Mọi người có thể xem trước trang web mới này tại địa chỉ
> sau: http://iatp.vspu.ac.ru/phan/kdevi/. Dự định sắp tới của tôi là
> thêm 3 trang web giới thiệu về 3 thành viên đang làm việc cho nhóm.
> Thông tin về chị Clytie và tôi :) thì đã có sẵn. Vậy xin anh Trung gửi
> thư cho biết một chút thông tin về bản thân, những thông tin mà có thể
> đưa ra "công chúng" :).
> Kính,


-- 
С уважением
Phan Vĩnh Thịnh <teppi82 tại gmail chấm com>
http://teppi82.googlepages.com Jabber: teppi82 at jabber.ru


More information about the Kde-l10n-vi mailing list