[KDE-Viê.t]Po 002

Phan Vinh Thinh teppi82 at gmail.com
Wed Apr 5 10:54:37 CEST 2006


Chào,

On 4/2/06, Tran The Trung <tttrung at hotmail.com> wrote:
>
> Voilà, Po 002 (klock.po của kde artwork)!
>
> Một số khái niệm được cho thêm liên kết mạng đến trang định nghĩa khái niệm! Một thử nghiệm!
>
> Hẹn gặp weekend tới!
>
> Trung

Cảm ơn rất nhiều :). Sẽ gửi cho anh vài tập tin nữa trong 1-2 ngày tới ;).


--
С уважением
Thinh Mail teppi82<>gmail{}com Web: http://teppi82.googlepages.com
Jabber: teppi82 at jabber.ru


More information about the Kde-l10n-vi mailing list