[Kde-i18n-sr] Jednom zauvijek da riješim nedoumicu!

Часлав Илић caslav.ilic на gmx.net
Чет Мар 24 11:52:14 CET 2010


> [: Mladen Pejaković :]
> 1. „trebaću“ je pravilna;
> 2. „ću trebati“ je takođe pravilna;
> 3. „trebat ću“ - je bilo pravilno u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom

Што каже Слободан ово је мало зезнуто питање, и ни ја се не бих упуштао у то
шта је правилније, препоручљивије, шта год. Али ћу само рећи да ако се
ограничимо на техничке преводе, онда нам ниједна од ових конструкција
практично не треба, већ ‘требати’ користимо, хм, безлично, или како се то
већ граматички тачно зове: „…требало би да инсталирате…“, „…треба да
укључите…“, „…дозволе треба поставити на…“, „…требаће вам новије издање…“,
итд.
-------------- следећи дио --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: није доступно
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-sr/attachments/20100324/730d86c1/attachment.sig 


Више информација о листи слања Kde-i18n-sr