[Kde-i18n-sr] extragear-multimedia

Часлав Илић caslav.ilic на gmx.net
Чет Мар 17 00:27:57 CET 2010


> [: Slobodan Simic :]
> [...] сада и све ПО десктопове из горенаведене екстра-мултимедије [...]

(Исти коментар као у претходној поруци.)

> kio_videodvd.po (који ме је највише и намучио) :)

kio_videodvd, који има две поруке? Нешто нисам разумео, или нисам схватио
шалу? :)
-------------- следећи дио --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: није доступно
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-sr/attachments/20100317/5b9d872e/attachment.sig 


Више информација о листи слања Kde-i18n-sr