[Kde-i18n-sr] extragear-network

Часлав Илић caslav.ilic на gmx.net
Чет Мар 17 00:25:13 CET 2010


> [: Slobodan Simic :]
> kopete-cryptography.po
> kcm_kopete_scripting.po
> и њихови десктоп фајлови.

Ове сам пустио, али…

> [...] У ствари, сви десктоп фајлови су спремни ;)

Не знам колико има смисла да пуштамо само десктоп каталоге, кад то значи да
ће се име програма јављати преведено по менијима, а програм сам неће бити
преведен? Ја сам мислио да они увек иду заједно са осталима из своје групе
(као нпр. пет Амарокових каталога, па међу њима и десктоп).

-------------- следећи дио --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: није доступно
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-sr/attachments/20100317/0772b9bb/attachment.sig 


Више информација о листи слања Kde-i18n-sr