[Kde-i18n-sr] knemo

Часлав Илић caslav.ilic на gmx.net
Пет Мар 12 12:49:42 CET 2010


> [: Slobodan Simic :]
> knemo и припадајући desktop* из extragear-network
> су спремни за даљњу обраду и расипање...

А да дотучеш и kcm_knemo одатле? :)

-------------- следећи дио --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: није доступно
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-sr/attachments/20100312/a2b2010e/attachment.sig 


Више информација о листи слања Kde-i18n-sr