[Kde-i18n-nds] Göösfööt

Soenke Dibbern s_dibbern at web.de
Wed Jan 10 22:24:39 CET 2007


An'n Mi., den 10. Jan.'07, hett Temmo Bosse dit Klock 20.56 schreven:

>> Is dat hier (") en "Göösfoot" oder sünd dat al "Göösfööt"?
>> Heiko

> Dat bünd Pootjes (bzw. een Pootje).
> Temmo

»Pootje(s)« - ok en moi Woort. Man is »"« en Pootje un en "Zitaat" steiht  
twüschen twee Pootjes, oder is »'« en Pootje un »"« sünd bi jüm Pootjes?  
Un woneem is dat denn, "bi jüm"? - Ik glööv, hier bi uus in Holsten seggt  
dat nüms, tominnst heff ik dat betherto noch nich höört.

Gröten,
Sönke


More information about the Kde-i18n-nds mailing list