[Kde-i18n-fry] Plaatje op http://www.kde.nl/frysk/ verjongen

Rinse de Vries rinse at kde.nl
Fri Dec 16 11:08:02 CET 2005


Op vrijdag 16 december 2005 10:12, schreef Berend Ytsma:
> Wannear is it de bedoeling dat KDE 3.5.1 útkomt?

rond 20 januari

Rinse


More information about the Kde-i18n-fry mailing list