Question about capturing screenshots

Antoni Bella Pérez antonibella5 at yahoo.com
Wed Jun 23 15:59:31 BST 2021


 Hi,

 I need to capture it for the English original.

 I followed the instructions in l10n.kde.org/docs/screenshots.php, but active 
window's close button stays in red color. That's okay?

 - Qt:            5.15.2
 - Plasma:        5.22.1
 - KDE Frameworks: 5.83.0
 - KDE Gears:      21.04.2

 Regards
 Toni
-- 
Dubta que les estrelles siguin foc.
Dubta que el Sol es mogui.
Dubta que la veritat sigui mentida.
Però no dubtis mai que t'estimo.
	- William Shakespeare

No se n'ha de posar massa
	- A grandmother on the TV show "Las recetas de Julie"
More information about the kde-i18n-doc mailing list