[kdecat] Bielorús o Bielorrús ?

David Gil al016950 at yahoo.es
Wed Jun 15 10:41:31 UTC 2005


El dc 15 de 06 del 2005 a les 01:33 +0200, en/na Albert Astals Cid va
escriure:
> De les 9 entrades que hi ha al KDE tenim
> 
> Belarus -> Bielorússia (2)
> Belarus -> Bielorrússia
> Belarusian -> Bielorús (4)
> Belarusian -> Bielorrús (3)
> 
> El correcte és només amb una R no?
Efectivament. Consulta el GREC i ho trobaràs.

Salutacions

David Gil
-- 
Visita jorge.cortell.net
Encrypted mail preferred (PGP KEY 0xCBDF3315 @ pgp.rediris.es)
Plain text mail preferred
JID: davik (AT) jabber.org MSN: davidgiloliv (AT) hotmail.com
Linux User #180798


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Aix? ?s una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050615/785572a5/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list