[kdecat] Traduccio a canviar

Ivan Lloro Boada antispam at wanadoo.es
Wed Jun 15 10:31:57 UTC 2005


 Segons l'Enciclopedia Catalana:

         Sàhara Occidental

El Dimecres 15 Juny 2005 01:08, Albert Astals Cid va 
escriure:
> Name=Western Sahara
> Name=Sahara Oest
>
> Sahara Occidental ?
> o encara millor
> Sàhara Occidental
>
> Albert
>
>
> ______________________________________________
> Renovamos el Correo Yahoo!
> Nuevos servicios, ms seguridad
> http://correo.yahoo.es
>
> _______________________________________________
> kde-i18n-ca mailing list
> kde-i18n-ca at kde.org
> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-ca
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050615/9ed80d14/attachment.sig>


More information about the kde-i18n-ca mailing list