[kdecat] Traduccions de l'amaroK i el ShowImg

Pau Capdevila pau.capdevila at estudiant.upc.edu
Sun Feb 20 16:25:07 UTC 2005


Hola,

Aquí van les meves 1eres aportacions...(la de l'amaroK és la revisió de la 1a 
versió que em va demanar directament l'Albert per a la versió 1.2. Sort que 
aviat volen treure la 1.2.1 i quedarà mínimament decent)

Tot seguit continuo amb el Konversation i el mòdul kdewebdev si us sembla bé.

per cert...doneu un cop d'ull al bug #99785 a viam si us hi sentiu 
identificats...

Fins aviat,

Pau

Afegeixo el que he fet avui del kdewebdev...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: amarok.po
Type: application/x-gettext
Size: 135202 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050220/26abacca/attachment.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: showimg.po
Type: application/x-gettext
Size: 83900 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050220/26abacca/attachment-0001.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: desktop_kdewebdev.po
Type: application/x-gettext
Size: 4814 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050220/26abacca/attachment-0002.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kfilereplace.po
Type: application/x-gettext
Size: 23680 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050220/26abacca/attachment-0003.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kimagemapeditor.po
Type: application/x-gettext
Size: 18835 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050220/26abacca/attachment-0004.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: klinkstatus.po
Type: application/x-gettext
Size: 13241 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.kde.org/pipermail/kde-i18n-ca/attachments/20050220/26abacca/attachment-0005.bin>


More information about the kde-i18n-ca mailing list