[kdecat] Errors detectables

Albert Cervera Areny albertca at hotpop.com
Fri Feb 18 00:20:41 UTC 2005


Hola,
	finalment em decideixo a escriure... volia comentar quins són alguns dels 
casos que de moment pot detectar el plugin RegExpTool pel kbabel. Val a dir 
que de moment sembla prou interessant. Després de fer ja força modificacions 
pel que fa a l'apostrofació ara he passat el test per tots els missatgese que 
tenim al CVS i de 976 fitxers ha trobat 831 errors possibles (compte! s'ha de 
comptar amb alguns falsos positius).
	
	Errors típics que detectem (fins ara):

* El pronom es, davant d'un mot començat per sa-, se-, si-, so-, su-, ce- o 
ci-, s'escriurà sempre en la forma plena (se):
Se sap que algunes característiques...
Les propietats d'aquest programa se sumen a les de...

* Construccions incorrectes:
"tals com" -> "com ara"
"tal i com" -> "tal com"
"en quant a" -> "pel que fa a", "quant a"

* Hi han: El verb haver-hi és impersonal, per això no té plural en català 
central, atès que no té subjecte. Per tant, no es diu hi han, hi havien, hi 
hauran, sinó hi ha, hi havia, hi haurà, encara que el complement que el 
segueixi sigui plural.

* Tenir que: És la traducció incorrecta al català de l'expressió castellana 
tener que. La forma correcta és haver de; també es pot utilitzar el verb 
impersonal caldre. (En haver-hi moltes formes verbals possibles, només 
detectem alguns casos)

* Potser el cas més habitual és les construccions de 'a','de','en','per' o 
'amb' + 'que' (sense accent). Cal notar que un que precedit per preposició no 
serà mai correcte però la solució pot ser afegir l'accent o treure la 
preposició segons els següents casos:

Si el mot 'que' es refereix a coses ha d'anar amb accent (i per tant mantenir 
la preposició):

No trobo enlloc la capsa a què et refereixes.
El tren amb què ha vingut portava retard.
El llibre de què em parlaves era molt interessant.
El camió en què duien els mobles es va estimbar.
El motiu per què ho has fet és clar.

Però si 'que' és una conjunció haurem de treure la preposició i deiar-lo sense 
accent:

Confiava en el triomf del seu candidat -->
Confiava que el seu candidat triomfaria
No estem d'acord amb el projecte -->
No estem d'acord que el projecte es dugui a terme.


A més, les preposicions 'en' i 'amb' es canvien per 'a' o 'de' davant 
d'infinitiu (això de moment no ho detectem...)

Amb les altres preposicions (diferents de 'a','de','en','per' o 'amb') 
s'utilitza 'el qual' (per exemple: 'sobre el qual')

---------------------------------------------------------------------------------------------

No cal dir que si penseu en alguna altra construcció (la majoria d'aquestes 
són gràcies al David) no dubteu en comentar-ho i miraré de fer alguna 
expressió regular per detectar-la.
More information about the kde-i18n-ca mailing list