[kdecat] Parany de traducció vs. fals amic

Sebastia Pla i Sanz sps at sastia.com
Mon Feb 7 21:14:30 UTC 2005


A Dilluns 07 Febrer 2005 13:18, David Gil va escriure:
>
> Tots els falsos amics són paranys de traducció, però tots els paranys de
> traducció són falsos amics?
>

El "Diccionari de paranys de traducció Anglès-Català (false friends)" de Fina 
Allué i Grahame J. Evans  diu a la seva presentació:

<quote>
Aquest diccionari recull mots que tenen ortografia similar o idèntica en 
anglès i en català, però significats parcialment o totalment diferents. 
Aquests mots s'anomenen "falsos amics" (false friends).
</quote>

D'altra banda podem caure en un parany de traducció quan seguim una sintaxi no 
catalana (anglesa o castellana) o fins i tot si fem servir paraules 
incorrectes però comunes a la llengua parlada (p.ex. tamany). Resumint, em fa 
l'efecte que els falsos amics són un tipus concret de paranys de traducció.

Cordialment,
Sebastià
-- 
Encara quedem valencians que no volem deixar d'ésser el poble que som,
que no volem cedir a la dissolució ni a la indiferència.
		   Joan Fuster. "Nosaltres, els valencians"



More information about the kde-i18n-ca mailing list