running application from $kdedir with multiple kde installs

Anders Lund anders at alweb.dk
Tue Oct 26 15:06:38 BST 2004


On Tuesday 26 October 2004 15:32, Anne-Marie Mahfouf wrote:
> Everybody (on IRC #kde-devel) tells me that KDEDIR is deprecated now. Is
> that true?

Brugt som her, hvor det indgår i PATH vil det jo altid virke.
Bortset fra det har KDEDIR indflydelse på kdes buildsystem, hvis det er sat 
bliver det brugt som prefix for configure, og der ledes efter libs og 
includes der.

-anders

-- 
Hjælp verden -- tænk, tal og stem IMOD Bush ved det amerikanske valg
Help the world -- think, speak and vote AGAINST Bush at the american election
More information about the kde-core-devel mailing list