kvnkb 0.0.1

Phan Quang Đạt ineedyou.lonely at gmail.com
Wed Nov 6 16:39:05 UTC 2013


Name: kvnkb
Version: 0.0.1
Type: KDE Other Software
Depend: KDE 4.x
License: GPL
Homepage: www.yhanoi.com/forum/
More Info:
http://kde-apps.org/content/show.php?content=161668

Description:
 Phần mềm gõ tiếng Việt cho KDE. KVNKB
sử dụng ukengine của x-unikey (cảm ơn
tác giả Phạm Kim Long ^^). Đây là bộ gõ
mang tính chất phục vụ nhu cầu của cá
nhân tôi. T post mã nguồn lên đây cho
mọi người tham khảo.

JOB RECOMMENDATION:

more jobs: http://KDE-Apps.org/jobs/
More information about the Kde-announce-apps mailing list