www-pl --

 

About www-pl

To see the collection of prior postings to the list, visit the www-pl Archives. (Bieżące archiwum jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Using www-pl
To post a message to all the list members, send email to www-pl@kde.org.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

If you are unable to complete subscription using the form below, you can also subscribe by sending an email to www-pl-subscribe@kde.org

Subscribing to www-pl

Subscribe to www-pl by filling out the following form. Sprawdź pocztę, by potwierdzić prenumeratę. Po otrzymaniu potwierdzenia, prośba zostanie przekazana do decyzji moderatora. O jego decyzji system powiadomi Cię automatycznie. Lista jest również listą ukrytą, co oznacza, że lista jej członków jest dostępna tylko dla administratora.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Raz w miesiącu będziesz otrzymywał email z hasłem.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
   
www-pl Subscribers
(Lista prenumeratorów jest dostępne tylko dla administratora listy.)

Wprowadź swój adres administratora i hasło, żeby zobaczyć listę osób zapisanych:

Adres administratora: Hasło:   

Podaj swój adres, żeby wypisać się z listy www-pl, poprosić o przypomnienie hasła, zmienić parametry prenumeraty:

Jeśli zostawisz to pole puste, adres email będziesz musiał podać później.


Listą www-pl opiekuje się www-pl-owner at kde.org
Interfejs administracyjny listy www-pl (wymagane uwierzytelnienie)
Przegląd wszystkich list na kde.org

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered