KDE-Press-Announce-PL -- Ogłoszenia prasowe KDE w Polsce

 

About KDE-Press-Announce-PL

To see the collection of prior postings to the list, visit the KDE-Press-Announce-PL Archives. (Bieżące archiwum jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Using KDE-Press-Announce-PL
To post a message to all the list members, send email to kde-press-announce-pl@kde.org.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

If you are unable to complete subscription using the form below, you can also subscribe by sending an email to KDE-Press-Announce-PL-subscribe@kde.org

Subscribing to KDE-Press-Announce-PL

Subscribe to KDE-Press-Announce-PL by filling out the following form. Aby zapobiec fałszywym zgłoszeniom, otrzymasz email z prośbą o potwierdzenie prenumeraty. Lista jest listą prywatną, co oznacza, że nie masz prawa wyświetlić adresów jej prenumeratorów.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Raz w miesiącu będziesz otrzymywał email z hasłem.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
   
KDE-Press-Announce-PL Subscribers
(Lista prenumeratorów jest dostępne tylko dla prenumeratorów listy.)

Wprowadź swój adres i hasło, żeby zobaczyć listę osób zapisanych:

Adres: Hasło:   

Podaj swój adres, żeby wypisać się z listy KDE-Press-Announce-PL, poprosić o przypomnienie hasła, zmienić parametry prenumeraty:

Jeśli zostawisz to pole puste, adres email będziesz musiał podać później.


Listą KDE-Press-Announce-PL opiekuje się kde-press-announce-pl-owner at kde.org
Interfejs administracyjny listy KDE-Press-Announce-PL (wymagane uwierzytelnienie)
Przegląd wszystkich list na kde.org

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered